សារាចរ និង សេចក្តីណែនាំផ្សេងៗ

សារាចរស្តីពី ការធ្វើជំរឿនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ០៥ ខែ​ មិនា ឆ្នាំ២០១០›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការធ្វើសមាហរណកម្មរចនាសម្ព័ន្ធ និងមន្ត្រីរាជការដែលមានបច្ចុប្បន្ននៅតាម សាលារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ០៥ ខែ​ មិនា ឆ្នាំ២០១០›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សារាចរណែនាំស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគុណភាព សុវត្ថិភាព ផលិតផលដែលបានវេចខ្ចប់ចំរុះគ្នាលក់ ជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ០៤ ខែ​ មិនា ឆ្នាំ២០១០›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ប្រកាសស្តីពី បែបបទនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌបច្ចេកទេស ក្នុងការសុំបើក ឬបិទ ឬប្តូរទីតាំងនៃមជ្ឈមណ្ឌលកែ សម្ផស្ស និង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ០៤ ខែ​ មិនា ឆ្នាំ២០១០›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលនិងរៀបចំការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាព រវាងអង្គភាពកងទ័ព នគរបាលជាតិ ជាមួយស្ថាប័ន-អង្គភាពស៊ីវិល ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ២៤ ខែ​ កុម្ភះ ឆ្នាំ២០១០›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ការចូលរួមប្រជុំបន្តផ្ទាល់ តាមរយៈការបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡេង Video Confrence… ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ១២ ខែ​ មករា ឆ្នាំ២០១០›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សារាចរណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្រងកម្មវិធីពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូដ ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ១២ ខែ​ មករា ឆ្នាំ២០១០›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ការចាត់តំណាងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន ចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំអន្តរក្រសួង ដើម្បីពិភាក្សាលើសេចក្តី ព្រាងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ១២ ខែ​ មករា ឆ្នាំ២០១០›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ករណីលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ដែលស្នើឆ្លងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ជា Soft Copy… ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ១២ ខែ​ មករា ឆ្នាំ២០១០›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សារាចរណែនាំស្តីពីវិធានការការពារ និងសង្គ្រោះស្ថានីយបុរាណវិទ្យា… ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ១២ ខែ​ មករា ឆ្នាំ២០១០›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារសម្រាប់រៀបចំគោលការណ៍ នីតិវិធី និងបែបបទសម្រាប់ ការប្រទ្បងផ្ទៃក្នុងដើម្បីប្តូរក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ០៩ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការ ទប់ស្កាត់និងបង្រ្កាបសកម្មភាពក្មេងទំនើង ក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញ ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ១៨ ខែ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពី ទីកន្លែងហាមជក់បារី ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ១៨ ខែ​ ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សំណើសូមជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ជា ស្តីពីវិធានការបញ្ឈប់ការបិទខ្ទប់ការតភ្ជាប់បណ្តាញ សេវាទូរស័ព្ទ គ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រតិបត្តិករទូរស័ព្ទមួយ ទៅប្រតិបត្តិករទូរស័ព្ទមួយទៀត ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ១៨ ខែ​ ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ប្រកាសស្តីពី ការបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ‹រមណីយដ្ឋាន បុរាណវិទ្យាភ្នំចាស់› ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ៥ ខែ​ ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ប្រកាសស្តីពី ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មលោហធាតុត្យូងថ្មមានតំលៃជាគ្រឿងអលង្ការ ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ៥ ខែ​ ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សារាចរណែនាំស្តីពី ការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវរាល់ការប្រឡងប្រជែងផ្ទៃក្នុង ដើម្បីប្តូរក្របខណ្ឌ មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល› ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ១៨ ខែ​ ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីណែនាំស្តីពី វិធានការលុបបំបាត់ការកែច្នៃតម្លើងយានយន្តខុសបទដ្ឋានបច្ចេកទេស› ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ១២ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ២០០៩›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សារាចរស្តីពីការ បើកប្រាក់សោធនសម្រាប់ និវត្តន៍ជន ជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ យោធិន ចូលនិវត្តន៍ យោធិនបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម ដែលកំពុងទទួលមុខតំណែងក្នុងមុខងារ នយោបាយ› ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ១៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៏ផ្លូវគោក› ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០០៩›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សារាចរណែនាំស្តីពី ការពង្រីកសេវាព័ត៌មានទីផ្សារកសិកម្មដល់មូលដ្ឋានភូមិ ~ឃុំ› ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ៣០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០០៩›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តន៍ តារាងទូទាត់បៀវត្សតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានៅថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត › ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០០៩›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សារាចរស្តីពី វិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ និងបង្រ្កាបសកម្មភាព ‹ក្មេងទំនើង› › ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​ ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០០៩›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការ បងើ្កតគណៈបញ្ជាការដឹកនាំ បញ្ជាត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៏ ផ្លូវគោក › ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី​២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០០៩›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សារាចរណែនាំស្តីពី ការប្រើប្រាស់សេវារថយន្តប្រណិត › ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី០៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០០៩›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សារាចរណែនាំស្តីពី ការធ្វើអាជីវកម្មល្បែងកំសាន្តអេឡិចត្រូនិច និងមេកានិចគ្រប់ប្រភេទ‹ស្លុតម៉ាស៊ីន› ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សារាចរណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសរួមលេខ៣៣០ សកបយ ចុះថ្ងៃទី ០៦​.១២.២០០០ និង ប្រកាសលេខ១៣៩ សកបយ ចុះថ្ងៃទី ២៨.០៦.២០០១ ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីណែនាំបន្ថែមស្តីពី ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពយន្តការ ‹ច្រកចេញ-ចូលតែមួយ› ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សារាចរណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តផែនការបែងចែកសម្បទានដីសង្គមកិច្ច ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីសំរេចស្តីពី ការបង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការព្រំដែនខេត្ត ក្រុងជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាង ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៧›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា… ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

បទបញ្ជាណែនាំ ដល់បណ្តាអង្គភាពកាសែត ព្រឹត្តិប័ត្រ ទស្សនាវដ្តី រោងពុម្ព… ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សារាចរណែនាំស្តីពី នីតិវិធីនៃការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាទាក់ទិននិងពន្ធលើដីមិនប្រើប្រាស់ ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ង ទី២៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០០៨›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការពង្រឹង ពង្រីកបន្ថែមនូវសមត្ថភាពសេវាទូរគមនាគមន៏ ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៨›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការការកែសម្រួលប្រការ១ នៃសេចក្តីសម្រេចលេខ៣៥ សសរ ចុះថៃ្ងទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពីការបងើ្កតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីអប់រំ និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ ថ្នាំជក់
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកំណត់ការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីត្រួតពិនិត្យការដូរឆ្នាំកំណើត និង កាំប្រាក់របស់ មន្រ្តីរាជការ..
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីណែនំាស្តីពីការ ពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តវិធានការបិទអាជីវកម្មល្បែងកំសាន្តអេឡិចត្រូនិច និងមេកានិច គ្រប់ប្រភេទ ‹ស្លុតម៉ាស៊ីន› និងល្បែងភ្នាល់កីឡាគ្រប់ប្រភេទ..
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងរបស់ អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆំាងគ្រឿងញៀន..
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សារចរណែនាំស្តីពីវិធានការធានាស្ថេរភាព បរិមាណម្ហូបអាហារនៅលើទីផ្សារ និង ការនាំចេញ ស្រូវ-អង្គរទៅ ក្រៅប្រទេស..
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការ បង្កើតគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល..
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការត្រួតពិនិត្យ ផាកពិន័យតាមជំពូក ១០ នៃច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក..
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការគ្រប់គ្រងរូបវន្តបុគ្គលសិក្សាគំរោងប្លង់…
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

Close